A Kategorija

A KATEGORIJA

Svi tipovi A kategorija spadaju u grupu ranjivih učesnika u saobraćaju i zbog toga sa njima radimo sa posebnom pažnjom. U zavisnosti od tipa motocikla kojim kandidat želi da upravlja, A kategorija može biti: AM, A1, A2, A.

AM - Keeway Matrix

Mopedi, laki tricikli i laki četvorocikli. Za upis je potrebna lična karta i navršenih 15 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 7 časova praktične obuke. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A1 - QUINQUI

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 15 godina.Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A2 - SUZUKI 500 GS

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršenih 17 godina. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit.

A - YAMAHA XJ 600

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i navršene 23 godine. Teoretski ispit se polaže po završenoj teoretskoj obuci. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

POLOŽI A KATEGORIJU KAO PROFESIONALAC

Obuka se vrši na našim motociklima uz profesionalan nadzor naših instruktora, koji uz pomoć radio veze non stop komuniciraju sa kandidatom. U teorijskom delu nastave naučičes sve potrebne veštine koje ćes upotrebiti na časovima prakse.

POLAGANJE A KATEGORIJE

Pogledaj kako izgleda vozački deo ispita za A Kategoriju

          

Jooble - posao za vozače

© 2017 - 2020 Centar za obuku vozača GAS Beograd DOO. Sva prava zadržana.

Powered by Guardial.io.